VIII Ogólnopolska Konferencja
Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka

Profilaktyka ryzykownych zachowań

6 - 8 września 2021, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Res Humanae we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje VIII Ogólnopolską Konferencję “Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka”, która w  tym roku obradować będzie pod hasłem “Profilaktyka ryzykownych zachowań”.
Konferencja odbędzie się w  dniach 6 – 8 września 2021 r. w salach konferencyjnych Hotelu Airport Okęcie.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim profilaktyce ryzykownych zachowań w środowisku dzieci i młodzieży. W trakcie 13 sesji plenarnych i problemowych zajmiemy się m.in.: diagnozą sytuacji młodego pokolenia z uwzględnieniem czynników związanych z epidemią Covid-19,  rozwiązaniom systemowym w profilaktyce i terapii, diagnozowaniu czynników chroniących, czynników ryzyka i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, mechanizmom chroniącym, podejściu partycypacyjnym w profilaktyce. Będą też prezentowane programy  profilaktyczne o udowodnionej skuteczności oraz przykłady działań w trybie on-line. Międzynarodowe spojrzenie na potrzeby i możliwości profilaktyki przedstawi gość Konferencji,
pan Gregor Burkhart z EMCDDA.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również dla osób, które zajmują się naukowo problematyką uzależnień lub szeroko pojętych zachowań problemowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych różnego szczebla.

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na przeprowadzenie konferencji stacjonarnie, obrady transmitowane będą też online.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

6 września 2021

13:00

Obiad

14:00 – 16:30

Sesja plenarna I

Otwarcie obrad konferencji

16:30 – 17:00

Przerwa

17:00 – 18:30

Sesja plenarna II

Rozwiązania systemowe w profilaktyce i leczeniu

18:30

Kolacja

7 września 2021

9:00 – 11:00

Sesja plenarna III

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

11:00 – 11:30

Przerwa

11:30 – 13:00

Sesja plenarna IV

Podejście partycypacyjne w profilaktyce

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

Sesja problemowa 1

Mechanizmy chroniące w środowisku życia dzieci i młodzieży

Sesja problemowa 2

Profilaktyka on-line

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 17:15

Sesja problemowa 3

Internet – zagrożenie czy szansa

Sesja problemowa 4

Nowości w profilaktyce

17:15 – 17:45

Przerwa

17:45 – 18:45

Sesja problemowa 5

Kampanie edukacyjne

Sesja problemowa 6

Profilaktyka w grupach wysokiego ryzyka

18:45

Kolacja

8 września 2021

9:00 – 11:00

Sesja plenarna V

Diagnoza czynników chroniących, czynników ryzyka i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

11:00 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:30

Sesja plenarna VI

Doświadczenia i standardy profilaktyki zachowań ryzykownych do wykorzystania w profilaktyce zachowań samobójczych 

12:30 – 12:45

Przerwa

12:45 – 14:00

Sesja plenarna VII

Leczenie uzależnień w dobie COVID-19     

14:00

Obiad

Zadanie publiczne jest realizowane i finansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.